MKS Zorza

       
Walne Zebranie członków MKS ZORZA Wodzisław Śląski
Czytano(1081)


Zarząd stowarzyszenia MKS ZORZA Wodzisław Śląski zawiadamia, że w dniu 24.03.2020r w hali Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 (Szkoły Podstawowej nr 8) w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Jastrzębskiej 136 o godzinie 20.00 odbędzie się Walne Zebranie sprawozdawcze członków stowarzyszenia. W przypadku nieobecności połowy członków Klubu uprawnionych do głosowania, drugi termin zebrania wyznacza się na 24.03.2020r o godzinie 20.15.
 
Porządek obrad:
1. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Klubu w roku 2019.
2. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania za rok 2019.
3. Przedstawienie Ramowego Programu Działalności Klubu w roku 2020.
4. Głosowanie nad przyjęciem Ramowego Programu Działalności Klubu w roku 2020.
5. Dyskusja na tematy bieżące i wolne wnioski członków stowarzyszenia.
 
Prezes zarządu
MKS ZORZA Wodzisław Śląski
Daiusz Firut


2024-06-18 01:26:27
Komentarzy(0)

Created by Tech Design 2009
Liczba unikalnych wizyt: 279472